Pracownia języka włoskiego

Zajęcia prowadzi Francesco Bruno – posiada egzamin państwowy z języka włoskiego CELI 5 – absolwent Uniwersytetu dla cudzoziemców Perugia, posiada kurs nauczania języków obcych – język włoski dla cudzoziemców. Ukończył Szkołę Języka Włoskiego i Kultury Włoskiej “Porta d’Oriente” oraz Uniwersytet w Turynie kierunek “Economia e Commercio”.