Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp deklaracji

Starogardzkie Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony sck.starogard.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://utw.starogard.pl 

Dane teleadresowe jednostki:

Starogardzkie Centrum Kultury
al. Jana Pawła II 3, 83-200 Starogard Gdański

NIP: 592-10-01-497  
REGON: 000286516

Nr rachunku bankowego 94 8340 0001 2002 0004 2736 0001

Infolinia:
(+48) 58 561 29 45

e-mail: sekretariat@sck.starogard.pl
www: https://utw.starogard.pl

Data publikacji strony internetowej: 07.01.2023r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.04.2024 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Ułatwienia na stronie utw.starogard.pl

Strona internetowa utw.starogard.pl posiada następujące ułatwienia:

  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • focus wokół elementów nawigacyjnych
  • kontrast

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 22.04.2024 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Adrian Wysocki, Informatyk
e-mail: Adrian.Wysocki@sck.starogard.pl
Telefon: +48 58 561 29 45

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Starogardzkiego Centrum Kultury prowadzi kilka wejść. Jedno z nich jest dostosowane dla osób poruszających się na wózkach. Wejścia nie posiadają głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek posiada windę dostosowaną dla osób poruszających się na wózkach. Winda nie jest wyposażona w system komunikatów głosowych.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku brak pętli indukcyjnych.

W budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego on-line.